Koolitus

aluSlide thumbnail
Õppeasutuse majandustegevusteate nr:211198

Koolitused mis annavad teile uued võimalused.

Meie koolitused on internetipõhised,ei pea kuhugi tulema,telli kursus,saa materjal ja eksami test.

Tööprakitka toimub omas ettevõttes,kus olete tööl või kuhu asute tööle või muujal kohal kategooria omaval loa esindaja all.

Praktika tõend saab esitada 6 kuu jooksul pärast dokumendi kättesaamist.

(vastasel juhul tühistatakse dokument)

  • Juhul kui teil olemas koht kus saab praktikat läbida enne või pärast kursuse tulekut, peate esitada tõend tööandjalt või isikutelt kellel on sel kategoorial õigused, dokumenteeritud tõend tööpraktika kohta.

Salvestage veebilt praktika tõend.

Saab igal pool,ka väljaspool Eestit. E-kursustega võib liituda igal ajal.

Tunnistuse saadame e-postiga pärast testi sooritamist.

Koolitus- ja täiendõppeprogramm vastavalt ISCO Euroopa haridusprogrammide standarditega

Pakkumine ettevõtetele.Tellides oma töötajatele kaks ja rohkem koolitusi-soodustus kuni 20%

    


Täiendõppe programmide klassifikatsioon põhineb käesoleva määruse lisas loetletud õppekavagruppide loetelul, 
mis põhineb rahvusvahelisel hariduse ja koolituse klassifikatsioonil (ISCED-F 2013).

Koolitus- ja täiendõppeprogramm töötati välja kooskõlas ISCO Euroopa haridusprogrammide standarditega.