isolation

Isolatsioonitööd

Hind

115eur +km

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus kursuse läbimise kohta,plast Id kaart

 

Kursuse sisu

Määrused ja turvalised töösüsteemid
Isolatsioonitööstusega seotud ohud ja kontrollid
Isolatsioonimaterjalid ja kinnitusmeetodid
Isolatsioonitaotlus
Niiskuse kontroll
Kattematerjalid ja -varustus
Katendi rakendus
Töökoha taastamine ja keskkonnakaitse

Praktika tõend saab esitada 6 kuu jooksul pärast dokumendi kättesaamist

Tööpraktika omas ettevõttes

 

Täiendõppe programmide klassifikatsioon põhineb käesoleva määruse lisas loetletud õppekavagruppide loetelul, mis põhineb rahvusvahelisel hariduse ja koolituse klassifikatsioonil (ISCED-F 2013).

Koolitus- ja täiendõppeprogramm töötati välja kooskõlas ISCO Euroopa haridusprogrammide standarditega

0