Lift equipment

Teleskooptõstukid

Hind

230eur +km

väljastatavad dokumendid:

Tunnistus kursuse läbimise kohta,Id kaart

  

Tööpraktika omas ettevõttes

Praktika tõend saab esitada 6 kuu jooksul pärast dokumendi kättesaamist

Lisaks saate tellida troppija kursus. Hind 70 + KM

 

Täiendõppe programmide klassifikatsioon põhineb käesoleva määruse lisas loetletud õppekavagruppide loetelul, mis põhineb rahvusvahelisel hariduse ja koolituse klassifikatsioonil (ISCED-F 2013).

Koolitus- ja täiendõppeprogramm töötati välja kooskõlas ISCO Euroopa haridusprogrammide standarditega