painter

Ehitus maalrid/Metal maalrid/Auto maalrid

Hind

115eur +km

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus kursuse läbimise kohta,plast Id kaart

 

 

Kursuse sisu

Värvi valimine tavaliste tingimuste / värvi põhitõdesid
Värvimisvahendid
Pinna ettevalmistamine
Maali tehnikad
Värvi defektid ja põhjused
Värvi spetsifikatsioonid
Ohtlike materjalide ohutu käitlemine
Korralikult varustatud isiklike kaitsevahendite kasutamine
Aluspuhastusprotsesside ohutus
Ohutus ja tervis

Praktika tõend saab esitada 6 kuu jooksul pärast dokumendi kättesaamist

Tööpraktika oma ettevõtes

 

 

Täiendõppe programmide klassifikatsioon põhineb käesoleva määruse lisas loetletud õppekavagruppide loetelul, mis põhineb rahvusvahelisel hariduse ja koolituse klassifikatsioonil (ISCED-F 2013).

Koolitus- ja täiendõppeprogramm töötati välja kooskõlas ISCO Euroopa haridusprogrammide standarditega.

0