scaffold

Tellingupaigaldaja kursus

Hind

115eur +km

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus kursuse läbimise kohta,plast Id kaart

 

Kursuse sisu

Tellingute materjalinõuded
Tellingute tööplatvormi nõue
Tellingusüsteemide tüüp ja nende omadused
Tellingute valimise kriteeriumid
Ohu identifitseerimine
Torntelling – Omadused ja tüübid
Modulaarne tellingud ja süsteemid
Ripplaed ja selle omadused
Alumiiniumist torntellingute ja paigaldamine, ülevaatus ja demonteerimine
Üldised põhimõtet ja nõuded
Tellingute registri oluline teave


Tööpraktika omas ettevõttes

Praktika tõend saab esitada 6 kuu jooksul pärast dokumendi kättesaamist

 

Täiendõppe programmide klassifikatsioon põhineb käesoleva määruse lisas loetletud õppekavagruppide loetelul, mis põhineb rahvusvahelisel hariduse ja koolituse klassifikatsioonil (ISCED-F 2013).

Koolitus- ja täiendõppeprogramm töötati välja kooskõlas ISCO Euroopa haridusprogrammide standarditega.

0