ventilation

Ventilatsiooni e-kursus

Hind

115eur +km

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus kursuse läbimise kohta,plast Id kaart

 
Kursuse sisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoreetiline osa
Materjaliuuringud
Ventilatsiooniseadmed ja -tehnoloogia
Ventilatsioonisüsteemis kasutatavad materjalid ja nende omadused
Ventilatsioonisüsteemi paigaldamine, remont, hooldus, puhastus
Õhuvoolu mõõtmine ja reguleerimine
Ohutus ja tervis
Tööseadused


Tööpraktika omas ettevõttes

Praktika tõend saab esitada 6 kuu jooksul pärast dokumendi kättesaamist

 
 

Täiendõppe programmide klassifikatsioon põhineb käesoleva määruse lisas loetletud õppekavagruppide loetelul, mis põhineb rahvusvahelisel hariduse ja koolituse klassifikatsioonil (ISCED-F 2013).

Koolitus- ja täiendõppeprogramm töötati välja kooskõlas ISCO Euroopa haridusprogrammide standarditega

0