privacy

Teie privaatsuse austamine

See privaatsuseeskiri kirjeldab, kuidas ja millal kogun, kasutan ja jagan teavet, kui ostate minult eset, võtate minuga ühendust või kasutan muul viisil oma teenuseid Sinugaas.ee või sellega seotud saitide ja teenuste kaudu.

See privaatsuspoliitika ei kehti kolmandate osapoolte tegevuse suhtes, mida ma ei oma ega kontrolli, sealhulgas Eurodolli või muude kolmandate osapoolte teenuste kaudu, millele pääsete juurde Sinugaas.ee kaudu. Selle privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks saate tutvuda Sinugaas.ee privaatsuspoliitikaga.

__________

Kogutav teave

Teie tellimuse täitmiseks peate esitama mulle teatud teabe (mille volitasite Sinugaas.ee mulle edastama), näiteks teie nimi, e-posti aadress, postiaadress, makseteave ja tellitava toote üksikasjad . Samuti võite otsustada anda mulle täiendavat isiklikku teavet (näiteks eritellimuste korral), kui võtke minuga otse ühendust.

__________

Miks me vajame teavet ja kuidas me seda kasutame

Teie teabe kogumiseks, kasutamiseks ja jagamiseks tugineme paljudele õiguslikele alustele, sealhulgas:

minu teenuste osutamiseks vajalik, näiteks kui kasutan teie andmeid teie tellimuse täitmiseks, vaidluste lahendamiseks või klienditoe pakkumiseks;
kui olete andnud oma jaatava nõusoleku, mille võite igal ajal tagasi võtta, näiteks registreerudes minu meililistile;
vajadusel täita seadusest tulenevat kohustust või kohtumäärust või seoses juriidilise nõudega, näiteks säilitada teavet oma ostude kohta, kui seda nõuab maksuseadus; ja
kui see on vajalik minu õigustatud huvide jaoks, kui teie õigused või huvid ei kao neid õigustatud huve, näiteks 1) osutades ja parandades minu teenuseid. Kasutan teie andmeid soovitud teenuste osutamiseks ja minu õigustatud huvides oma teenuste parendamiseks; ja 2) Sinugaas.ee müüjapoliitika ja kasutustingimuste järgimine. Kasutan teie andmeid vastavalt Sinugaas.ee müüjapoliitikast ja kasutustingimustest tulenevatele kohustustele.

__________

Teabe jagamine ja avalikustamine

Minu klientide jaoks on oluline teave minu klientide kohta. Jagame teie isiklikku teavet väga piiratud põhjustel ja piiratud asjaoludel järgmiselt:

Sinugaas.ee. Jagame Sinugaas.ee-ga teavet vastavalt vajadusele, et pakkuda teile oma teenuseid ja täita nii Sinugaas.ee-st tulenevaid kohustusi. Müüjapoliitika ja Sinugaas.ee kasutustingimused.
Teenuseosutajad. Me kaasame minu kauplusesse funktsioonide täitmiseks ja teenuste osutamiseks teatud usaldusväärseid kolmandaid isikuid, näiteks kohaletoimetamisettevõtteid. Me jagame teie isiklikku teavet nende kolmandate osapooltega, kuid ainult nende teenuste osutamiseks vajalikul määral.
Äriülekanded. Kui müün või ühendan oma ettevõtte, võin selle tehingu osana avaldada teie teavet ainult seadusega lubatud ulatuses.
Seaduste järgimine. Võime teie andmeid koguda, kasutada, säilitada ja jagada, kui usun heas usus, et on mõistlikult vajalik: a) reageerida kohtumenetlusele või valitsuse taotlustele; b) jõustada minu kokkuleppeid, tingimusi ja poliitikat; c) pettuste ja muude ebaseadusliku tegevuse, turvalisuse või tehniliste probleemide ärahoidmine, uurimine ja käsitlemine; või (d) kaitsta minu või teiste klientide õigusi, vara ja turvalisust.

__________

Andmete säilitamine

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vaja teile meie teenuste pakkumiseks ja vastavalt meie privaatsuseeskirjadele. Kuid meilt võidakse nõuda selle teabe säilitamist ka selleks, et täita oma juriidilisi ja regulatiivseid kohustusi, lahendada vaidlusi ja jõustada minu kokkuleppeid. Üldiselt säilitame teie andmeid järgmise ajavahemiku kohta: 1 aasta.

__________

Isikliku teabe edastamine väljaspool ELi

Võime teie teavet salvestada ja töödelda kolmandate osapoolte hostimisteenuste kaudu USA-s ja teistes jurisdiktsioonides. Selle tulemusel võime teie isikuandmeid edastada jurisdiktsiooni alla, kus kehtivad erinevad andmekaitse- ja valitsuse järelevalve seadused kui teie jurisdiktsioonis. Kui leitakse, et edastame teie kohta teavet väljaspool ELi, tugineme edastamise õiguslikuks aluseks Privacy Shield.

__________

Teie õigused

Kui elate teatavatel territooriumidel, sealhulgas ELis, on teil isikliku teabega seoses mitmeid õigusi. Kuigi mõned neist õigustest kehtivad üldiselt, kehtivad teatud õigused ainult teatud piiratud juhtudel. Neid õigusi kirjeldame allpool:

Juurdepääs. Teil võib olla õigus pääseda juurde ja saada koopia meie valduses olevast isiklikust teabest, kui võtate minuga ühendust, kasutades allpool olevat kontaktteavet.
Muutke, piirake, kustutage. Teil võib olla ka õigusi oma isikliku teabe muutmiseks, minu kasutamise piiramiseks või kustutamiseks. Puuduvad erandlikud asjaolud (nt kui meilt nõutakse andmete säilitamist juriidilistel põhjustel) kustutame teie isiklikud andmed üldjuhul nõudmise korral.
Objekt. Võite esitada vastuväiteid selle kohta, et  töötleksin osa teie teavet meie õigustatud huvide põhjal ja (ii) saaksin turundussõnumeid office@sinugaas.ee